Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 13
(308 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 595
Novela z. o finanční kontrole - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 595/0 dne 6. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 2. 2012 (usnesení č. 225). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1062).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal 1. 6. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/3 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/4 (přerušuje projednávání).
  • Kontrolní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/5 (doporučuje vzít zpět).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 595/6 (projednáno).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 595/7, který byl rozeslán 26. 10. 2012 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 73, usnesení č. 1397).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 23.1.2013 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 13/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 75, v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 1.2.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 595/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2013 poslancům jako tisk 595/9.

Témata EUROVOC: financování EUfinanční kontrolakoordinace financovánístátní financováníveřejná správaveřejné financeúčetnictví veřejných institucí