Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 28
(3901 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o počítačové kriminalitě (Budapešť, 23. listopadu 2001)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.1.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.1.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 20.2.2013 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 28/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.3.2013.

Svým usnesením č. 150, v hlasování č. 41 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.