Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 32
(365 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.1.2013.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Miroslav Krejča, který přijal k tomuto tisku dne 30.1.2013 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 32/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 74, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.