Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 34
(324 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Oberfalzera, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátor Jiří Oberfalzer.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.1.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 1.4.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 31.1.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Lajtoch.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 107, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/5.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 96, v hlasování č. 86 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát nepřijal k tisku usnesení.