Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 35
(2317 kB)
Petice za zachování základních škol praktických
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 19.2.2013 usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 35/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.3.2013.

Svým usnesením č. 141, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.