Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 37
(244 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 198.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Miroslav Nenutil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 1. 2012. Vláda zaslala stanovisko 16. 2. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 2. 2012 jako tisk 578/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 578
Novela z. o jednacím řádu Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 578/0 dne 18. 1. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0578.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 2. 2012 (usnesení č. 229). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1084).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou .
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1492).

Hlasování č. 123 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.2.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Kubera, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2013 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 37/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jaroslav Kubera, který přijal k tomuto tisku dne 26.11.2013 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 37/2.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 27.11.2013.

Svým usnesením č. 380, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Témata EUROVOC: horní komorajednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní proces