Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 39
(232 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Michal Doktor.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 21. 12. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 12. 2012 jako tisk 868/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 868
Novela z. o daních z příjmů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 868/0 dne 7. 12. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0868P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1504). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 12. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 168, usnesení č. 1504).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 8.3.2013 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 39/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 13.3.2013.

Svým usnesením č. 109, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 80/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 3. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 3. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 3. 2013.

Témata EUROVOC: církevdaň z majetkudaň z příjmůdaň z příjmů právnických osobdaňová úlevaobnos nepodléhající zdaněníodškodněnípřevod vlastnictvívybírání daní