Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 43
(252 kB)
Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 647
Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přijetím z.o mezin.just.spolupr. - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 647/0 dne 23. 3. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Ing. Viktor Paggio a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1353).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 647/2, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 16:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1506).

Hlasování č. 173 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2013 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 43/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.3.2013.

Svým usnesením č. 124, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Témata EUROVOC: evropská spoluprácemezinárodní spoluprácemezinárodní trestní právopolicejní spolupráce (EU)soudní spoluprácesoudní spolupráce EU v trestních věcech