Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 44
(248 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 730
Novela z. o odpadech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 730/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Jan Látka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1340).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 730/3, který byl rozeslán 7. 2. 2013 v 14:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1507).

 • PS

  V dokumentu odeslaném do Senátu byla zjištěna chyba a do Senátu byla odeslána opravená verze.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 7.3.2013 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 44/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.3.2013.

Svým usnesením č. 126, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 127 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Dne 27.3.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 4. 2013.
  Prezident zákon nepodepsal a 2. 5. 2013 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 730/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 730/5.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Vrácený návrh zákona zamítnut.

Navazující senátní tisk č. 69.

Témata EUROVOC: informační systémnakládání s odpademnebezpečný odpadopatření na kontrolu znečištěnísledování životního prostředíznečišťování životního prostředí