Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 46
(248 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Zbyněk Stanjura.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 823
Novela z. o silniční dopravě - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 823/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: Mgr. Stanislav Huml a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1344).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 823/1 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 823/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 823/3, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 17:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 190, usnesení č. 1509).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2013 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 46/1.

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.3.2013.

Svým usnesením č. 136, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Témata EUROVOC: dopravcejízdní personálorganizace dopravyosobní dopravasilniční dopravataxi