Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 48
(230 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Kateřina Klasnová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 12. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 7. 2012 jako tisk 710/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 710
Novela ústav. z. - Ústava České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 710/0 dne 14. 6. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0710.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 7. 2012. Určil zpravodaje: JUDr. Ivana Weberová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1330).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 710/3, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 11:46.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1511).

Hlasování č. 197 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2013 usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 48/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.3.2013.

Svým usnesením č. 125, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 98/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Témata EUROVOC: parlamentní imunitaposlanec parlamentuposlanecký mandáttrestní stíhánítrestní řízeníústava