Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 52
(276 kB)
Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 715
Vl.n.z.o opatřen.ke zvýšení transparentnosti akciových spol.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 18. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 6. 2012 (usnesení č. 276). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1351).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 715/2, který byl rozeslán 7. 2. 2013 v 13:41.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 316, usnesení č. 1567).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 12.3.2013 usnesení č. 41.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2013 usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 20.3.2013.

Svým usnesením č. 130, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.3.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 134/2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 3. 2013 poslancům jako tisk 715/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 3. 2013 poslancům jako tisk 715/4 (revokováno).
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 3. 2013 poslancům jako tisk 715/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 36, usnesení č. 1628).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 5. 2013.

Témata EUROVOC: akcionářcenné papíryfinanční akciekapitálová společnostpraní špinavých penězprůhlednost administrativysoukromý majetek