Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 53
(438 kB)
Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr bez portfeje Petr Mlsna.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.2.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Bc. Miroslav Krejča, který přijal k tomuto tisku dne 6.3.2013 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 53/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 22.3.2013.

Svým usnesením č. 161, v hlasování č. 65 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.