Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 59
(971 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.2.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.3.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 59/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 21.6.2013.

Svým usnesením č. 248, v hlasování č. 40 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.