Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 60
(366 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jana Hajdy a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jan Hajda, senátor Ivo Bárek, senátor Petr Vícha, senátorka Dagmar Zvěřinová, senátor Petr Šilar.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.3.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.5.2013.

Senát přikázal senátní tisk dne 21.3.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Ing. Jiří Lajtoch.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 60/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 21.3.2013.

Svým usnesením č. 157, v hlasování č. 50 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát nepřijal k tisku usnesení.