Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 64
(1461 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miroslav Vaněk.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.3.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 64/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 26.6.2013.

Svým usnesením č. 260, v hlasování č. 55 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.