Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 63
(6775 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miloslav Kala.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.3.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 63/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 26.6.2013.

Svým usnesením č. 258, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.