Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 67
(1697 kB)
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu(JUDr. Milada Tomková, Prof. JUDr. Jan Filip, CSc.,Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph. D., DSc.,Prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je prezident republiky Miloš Zeman.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.3.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2013 usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/3.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2013 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2013 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/4.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 18.4.2013 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 67/5.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 25.4.2013.

Svým usnesením č. 168, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 169 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 170 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.

Svým usnesením č. 171 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.