Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 78
(238 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 432.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Miloš Vystrčil.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2013 usnesení č. 21, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 78/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 25.4.2013.

Svým usnesením č. 177, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2013.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 876/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 876
Novela z. - zákoník práce

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 876/0 dne 13. 12. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0876P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Antonín Seďa a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1501).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 876/3, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 1608).

Témata EUROVOC: pracovní poměr na dobu určitoupracovní právozákoník práce