Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 79
(233 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jana Černochová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 873/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 873
Novela z. o státních svátcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 873/0 dne 12. 12. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0873.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2013 usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 79/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 185, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 162/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: státní svátekČeská republika