Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 81
(238 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 854
Novela z. o cestovních dokladech

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Petr Gawlas, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2013 usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 81/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 190, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2013.

Prezident republiky

  • P

    Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
    Prezident zákon podepsal.
    Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

  • VL

    Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: cestovní pashraniční kontrolaidentifikační průkazsvoboda pohybuvnitřní hranice EU