Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 82
(269 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Rudolf Chlad.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 12. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 7. 2012 jako tisk 709/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 709
Novela z. o pojišťovnictví

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 709/0 dne 13. 6. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0709.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 7. 2012. Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1349).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 709/2 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 709/3 (komplexní pozměňující návrh).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 709/4 (komplexní pozměňující návrh).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 709/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 709/6, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 9:29.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1614).

Hlasování č. 150 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 2.5.2013 usnesení č. 82, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 82/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 186, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 160/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: dobročinná práceneplacená práceobecochrana proti požárupodmínky pomocipojištěnípolitika financovánípomoc obětem neštěstípožár