Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 84
(236 kB)
Návrh zákona o Květnovém povstání českého lidu
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 343.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Miroslav Nenutil.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 718/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 718
N.z. o Českém národním povstání

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 718/0 dne 21. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0718.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 25.4.2013 usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 188, v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: státní svátekválka