Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 85
(4844 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.4.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 25.6.2013 usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 85/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 26.6.2013.

Svým usnesením č. 262, v hlasování č. 57 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.