Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 87
(493 kB)
Návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 827
Vl.n.z. o státním občanství České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 827/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1381).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 827/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 827/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 827/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 15. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 827/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 827/5, který byl rozeslán 21. 3. 2013 v 13:17.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 168, usnesení č. 1616).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2013 usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.5.2013.

Svým usnesením č. 207, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.5.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 186/2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 5. 2013 poslancům jako tisk 827/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 5. 2013 poslancům jako tisk 827/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 45, usnesení č. 1699).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 6. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2013.

Témata EUROVOC: potomekstátní občanstvíudělení občanstvíČeská republika