Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 88
(264 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 943
Novela z. o nakládání s těžebním odpadem - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 943/0 dne 6. 3. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1579).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 943/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 943/2, který byl rozeslán 27. 3. 2013 v 15:42.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 4. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 189, usnesení č. 1623).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 15.5.2013 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.5.2013.

Svým usnesením č. 212, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: nakládání s odpademodpadpřibližování legislativyrašelinaskladování odpadutěžba rudtěžební průmysl