Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 89
(3004 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.4.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.7.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Tomáš Jirsa, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 89/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 21.6.2013.

Svým usnesením č. 246, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.