Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 91
(2689 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Jaromír Novák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.4.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 101, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 91/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.8.2013.

Svým usnesením č. 309, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.