Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 94
(342 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 998
Novela z. o odpadech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 998/0 dne 24. 4. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. arch. Václav Mencl a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1627).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 31, usnesení č. 1627).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 9.5.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 8.6.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Ivo Bárek, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2013 usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 94/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.5.2013.

Svým usnesením č. 209, v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: elektronický odpadnakládání s odpademnebezpečný odpadochrana životního prostředíodpad