Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 95
(243 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 987
Novela z. o soudních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 987/0 dne 22. 4. 2013.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Polčák a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1633).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 63, usnesení č. 1633).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.5.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.6.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2013 usnesení č. 67, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 95/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 16.5.2013.

Svým usnesením č. 211, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: ceníknáklady řízenísoudní řízenítrestní řízení