Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 99
(237 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Husák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 7. 2012. Vláda 22. 8. 2012 nezaujala stanovisko.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 755
Novela z. o poštovních službách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 755/0 dne 20. 7. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0755P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 2. 2013 na 51. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1478).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 755/2, který byl rozeslán 9. 5. 2013 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 119, usnesení č. 1641).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.5.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.6.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 99/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.6.2013.

Svým usnesením č. 232, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Témata EUROVOC: poštovní službapřibližování legislativyspoje