Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 101
(251 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Husák.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 10. 2012. Vláda zaslala stanovisko 29. 11. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 11. 2012 jako tisk 836/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 836
Novela z. o elektronických komunikacích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 836/0 dne 26. 10. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0836P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 12. 2012 (usnesení č. 329). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 12. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1503).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 836/2 (doporučuje zamítnout).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 836/3, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 116, usnesení č. 1640).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.5.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.6.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 101/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.6.2013.

Svým usnesením č. 233, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 7. 2013.

Témata EUROVOC: dohoda o službáchelektronická správa dokumentůelektronický obchodinternetobchodní smlouvaposkytovatel internetových služebukládání a vyhledávání informací