Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 103
(232 kB)
Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.5.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.6.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 93, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 103/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.6.2013.

Svým usnesením č. 225, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2013.