Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 111
(278 kB)
Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 803
Vl.n.z. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 803/0 dne 13. 9. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 9. 2012 (usnesení č. 299). Určil zpravodaje: Ing. arch. Miroslav Petráň a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1464).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 803/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 803/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 13:44.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 132, usnesení č. 1645).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.7.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.6.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 111/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.6.2013.

Svým usnesením č. 236, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.7.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Témata EUROVOC: dohled nad trhemkontrola dovozukontrola vývozuobchodní politikaobchodní pravidlaprodukce dřevatrhvýrobky ze dřeva