Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 113
(309 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 887
Novela z. o ochraně veřejného zdraví - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 887/0 dne 3. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1454).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 22. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/2 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 887/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 120, usnesení č. 1642).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.7.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.6.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 27, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 113/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 21.6.2013.

Svým usnesením č. 238, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.7.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Témata EUROVOC: hygiena výživykosmetický přípravekpitná vodaprevence nemocíužitková vodaveřejná hygienazdravotní politikazdraví veřejnostizdraví zvířat