Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 115
(287 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Helena Langšádlová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 743/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 743
Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 743/0 dne 2. 7. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0743P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1515).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 743/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 743/3, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 13:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 1650).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.7.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.6.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 115/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 21.6.2013.

Svým usnesením č. 239, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.7.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Témata EUROVOC: financování vývozupodpora vývozupojištění vývozních úvěrůstátní podporavývozvývozní úvěr