Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 116
(324 kB)
Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.7.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 6.6.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 116/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 20.6.2013.

Svým usnesením č. 235, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.7.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2013.