Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 118
(430 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 690
Novela z. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin - EU

 • PS

  Návrh zákona se připravuje k rozeslání poslancům jako sněmovní tisk 690/0.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2012 (usnesení č. 261). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1463).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 690/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 690/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 690/3, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1643).

Hlasování č. 123 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.7.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.6.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 25.6.2013 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 118/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 26.6.2013.

Svým usnesením č. 267, v hlasování č. 62 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.7.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Témata EUROVOC: geneticky modifikovaná rostlinalesnická politikalesní certifikaceochrana odrůd rostlinosivopěstování lesůrozmnožování rostlinrozvoj lesnictvístromudržitelné lesní hospodářstvízalesňování