Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 120
(299 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Kubata.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 17. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 18. 1. 2013 jako tisk 883/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 883
Novela z. o pohonných hmotách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 883/0 dne 20. 12. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0883P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1489).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 883/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 883/3, který byl rozeslán 9. 5. 2013 v 16:02.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 169, usnesení č. 1659).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 7.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.7.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 11.6.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 25.6.2013 usnesení č. 117, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 120/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 26.6.2013.

Svým usnesením č. 266, v hlasování č. 61 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 8.7.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 18. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 7. 2013.

Témata EUROVOC: benzindaň z přidané hodnotydaň ze spotřebydaňový trestný čindieselová naftamotorové palivoobchodní licencespotřební daňzkrácení daně