Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 121
(470 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Zbyněk Stanjura.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 717
Novela z.o podmín. provozu vozidel na pozemních komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 717/0 dne 21. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1341).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 717/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 717/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 13:18.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 130, usnesení č. 1644).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.7.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 2.7.2013 usnesení č. 120, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 121/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 3.7.2013.

Svým usnesením č. 268, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2013.

Témata EUROVOC: motorové vozidlopojištění zákonné odpovědnostipozemní dopravapravidla silničního provozusilniční dopravasilniční provozstátní poznávací značkatechnická kontrola