Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 122
(1325 kB)
Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 896
Vl.n.z. o investičních společnostech a investičních fondech - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 896/0 dne 17. 1. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 1. 2013 (usnesení č. 339). Určil zpravodaje: Ing. Radim Jirout, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1469).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 896/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 896/2, který byl rozeslán 10. 5. 2013 v 14:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 135, usnesení č. 1647).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.7.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 2.7.2013 usnesení č. 121, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 122/1.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 3.7.2013.

Svým usnesením č. 269, v hlasování č. 64 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 240/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 7. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 7. 2013.

Témata EUROVOC: investiční politikainvestiční společnostkapitálová společnostpodpora investic