Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 126
(521 kB)
Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Eliška Wagnerová.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 19.6.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 28.2.2014.

Senát přikázal senátní tisk dne 13.9.2013.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miroslav Nenutil.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 16.10.2013 usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 126/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 18.12.2013 usnesení č. 123.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 26.2.2014 usnesení č. 141, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 126/10.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 13.9.2013.

Svým usnesením č. 338, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 27.11.2013.

Svým usnesením č. 381, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014.

Svým usnesením č. 425, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 4. 2014. Vláda zaslala stanovisko 29. 4. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 29. 4. 2014 jako tisk 154/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 154
Novela z. o jednacím řádu Senátu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 154/0 dne 28. 3. 2014. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0154.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 5. 2014 (usnesení č. 63). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Grospič a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 6. 2014 na 10. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 300).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 12. 2014.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 247, usnesení č. 574).

Navazující senátní tisk č. 18.

Témata EUROVOC: dolní komorahorní komorajednací řád parlamentulegislativní procesparlamentní proces