Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 135
(2567 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 202 o minimálních úrovních sociální ochrany a stanovisko vlády k němu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.7.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Petr Guziana, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 135/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 19.3.2014.

Svým usnesením č. 427, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.