Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 139
(249 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Jan Fischer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 737
Novela z. o místních poplatcích

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 737/0 dne 27. 6. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 6. 2012 (usnesení č. 280). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1517).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 737/4, který byl rozeslán 25. 6. 2013 v 10:34.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 17, usnesení č. 1724).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.7.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.8.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který nepřijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 1, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 139/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.8.2013.

Svým usnesením č. 279, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 737/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 737/6.

Témata EUROVOC: daňový poplatníkdůchodový plánmístní daňmístní orgány státní správy