Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 141
(260 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Jan Fischer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 846
Novela z. o směnárenské činnosti

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 846/0 dne 5. 11. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 11. 2012 (usnesení č. 317). Určil zpravodaje: Mgr. Josef Cogan a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1466).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 846/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 846/2, který byl rozeslán 14. 5. 2013 v 14:32.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 24, usnesení č. 1726).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.7.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 141/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.8.2013.

Svým usnesením č. 285, v hlasování č. 17 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Témata EUROVOC: bankovní politikadevizová politikapeněžní trhpenízesměnečné právosměnitelnost měnysměnné relacezahraniční měna