Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 142
(268 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Bendl.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 3. 2013. Vláda zaslala stanovisko 25. 4. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 4. 2013 jako tisk 950/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 950
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 950/0 dne 25. 3. 2013. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0950P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1688).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 950/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 950/3, který byl rozeslán 18. 6. 2013 v 16:36.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 1734).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.7.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.8.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 142/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.8.2013.

Svým usnesením č. 288, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Témata EUROVOC: nabytí vlastnictvíveřejná správazemědělsky využívaná půdazemědělská nemovitost