Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 144
(263 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Vlasta Bohdalová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 12. 2012. Vláda zaslala stanovisko 10. 1. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 1. 2013 jako tisk 875/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 875
Novela z. o státní sociální podpoře

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 875/0 dne 13. 12. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0875.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.7.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.8.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Radek Sušil, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 33, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 144/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.8.2013.

Svým usnesením č. 287, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Témata EUROVOC: důchodový plánsociální zabezpečenístudentstřední vzdělánívyživovaná osoba