Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 145
(311 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jiří Cieńciała.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 942
Novela z. o kontrole obchodu s výrobky - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 942/0 dne 6. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1578).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 942/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 942/2, který byl rozeslán 12. 6. 2013 v 17:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 59, usnesení č. 1732).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.7.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.8.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 131, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 145/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 21.8.2013.

Svým usnesením č. 292, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Témata EUROVOC: dovozní omezenímezinárodní úmluva OSNnedovolený obchodstřelná zbraň a střelivotranzittřetí zeměuplatňování právních předpisů EUvývozní omezenízahraniční politika