Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 147
(292 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Tento Návrh zákona byl původně projednán jako senátní tisk č. 392.

Navrhovatelem je zástupce Senátu Veronika Vrecionová.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12. 2. 2013. Vláda zaslala stanovisko 7. 3. 2013. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 3. 2013 jako tisk 914/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 914
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 8. 2. 2013. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0914.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Papež a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 26. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1601).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/3 (doporučuje zamítnout).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 30. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/4 (doporučuje schválit).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 914/5 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 914/6, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 11:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 32, usnesení č. 1728).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který nepřijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 147/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.8.2013.

Svým usnesením č. 302, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 914/7.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 8. 2013 poslancům jako tisk 914/8.

Témata EUROVOC: inženýrské stavitelstvíochrana půdyslužba ve veřejném zájmuzemědělská daňzemědělská půda