Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 152
(295 kB)
Návrh zákona o prekursorech drog
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Martin Holcát.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 980
Vl.n.z. o prekursorech drog - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 980/0 dne 15. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1681).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 7. 2013 na 56. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 64, usnesení č. 1735).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 20.8.2013 usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 152/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 22.8.2013.

Svým usnesením č. 303, v hlasování č. 39 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 272/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 8. 2013.

Témata EUROVOC: drogová závislostfarmaceutická legislativafarmaceutický výrobeklékobchodování s drogamiomamná látkapsychotropní látkapřibližování legislativy